Innove
Autentimata kasutaja
 

Oluline info

Põhikooli lõpueksamid - koolidele on avatud õpilaste 2019. a põhikooli ühtsete ülesannetega lõpueksamitele registreerimine. Registreerimise tähtaeg on 5. veebruar.

Gümnaasiumi riigieksamid - koolidel on võimalik EIS-is jälgida registreerimise seisu ning kuni 30. jaanuarini kontrollida, kas kõik õpilased on ennast riigieksamitele registreerinud, ning vajadusel õpilasi ja eksamivalikuid lisada.


Loodusõpetuse 4. ja 7. klassi tasemetöö tulemused on avaldatud EISis. Tasemetöö tulemuste tõlgendamise juhised asuvad Innove kodulehel https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/tasemetoode-materjalid/loodusvaldkond

● EIS-is nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

● Lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine käib plankide moodulis, mis asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.