Innove
Autentimata kasutaja
 
Avalikud ülesanded
Leiti 1565 tingimustele vastavat ülesannet     > 12 3 4 5 6 ..79
ID Nimetus Õppeaine Valdkond Teema Kooliaste Testi liik
1489 Refleksikaar Bioloogia Inimene
Talitluste regulatsioon
III kooliaste - 7.-9. kl
1869 Rakendusbioloogia Bioloogia Viirused ja bakterid
Geenitehnoloogia
Gümnaasium
1870 Ökoloogiliste suhete vormid Bioloogia Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
1872 Soo määramine Bioloogia Pärilikkus ja muutlikkus
Pärilikkus ja muutlikkus
III kooliaste - 7.-9. kl
1874 fotosünteesi toimumise koht Bioloogia Taimeriik
Fotosüntees
III kooliaste - 7.-9. kl
1875 Dihübriidne ristamine Bioloogia Pärilikkus ja muutlikkus (gümn)
Mendeli seadused
Gümnaasium
1876 Suguline paljunemine Bioloogia Taimeriik
Taimede paljunemine ja levimine
III kooliaste - 7.-9. kl
1877 Organism ja arengutüüp Bioloogia Loomariik
Selgroogsete loomade paljunemine ja areng
III kooliaste - 7.-9. kl
1878 Sigimiselundid Bioloogia Organismide areng
Sünnieelne areng
Gümnaasium
1881 Ökoloogia põhimõisted Bioloogia Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
1882 Osooniaukude tekkimine Bioloogia Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
Gümnaasium
1886 Organismide kehatempertuur Bioloogia Loomariik
Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus
III kooliaste - 7.-9. kl
1889 Taimeraku osad Bioloogia Taimeriik
Taimeraku ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
1890 Eesti elanikud Geograafia Rahvastik ja asustus
Rahvaarv ja selle muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
1895 Muutlikkus Bioloogia Pärilikkus ja muutlikkus (gümn)
Mittepärilik muutlikkus
Gümnaasium
1896 populatsiooni mõiste Bioloogia Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ökoloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
1900 Luude tihedus Bioloogia Uurimisvaldkond
Uurimismeetodid
III kooliaste - 7.-9. kl
1908 Läätse põhiomadus Füüsika Valgusõpetus
Valguse murdumine
III kooliaste - 7.-9. kl Ülesannete kogu
1914 Kaugelenägija ja lühinägija silm Füüsika Valgusõpetus
Valguse murdumine
III kooliaste - 7.-9. kl
1924 Kliimavöötmed Euroopas Geograafia Kliima
Kliimavöötmed
III kooliaste - 7.-9. kl