Leiti 887 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8190 Helistamine hädaabinumbril (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8192 Põlengu kustutamine III (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Ohutus
Tuleohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8194 Sõidukorras jalgratas (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Jalgratas
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8195 Sõidutee ületamine ristmikul II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Sõidutee ületamine
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8196 Põlengu kustutamine II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Ohutus
Tuleohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8197 Käitumine looduses (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Keskkond
Looduses liikumine
II kooliaste - 4.-6. kl
8199 Meedia mõiste (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Ajakirjandus ja sotsiaalmeedia
II kooliaste - 4.-6. kl
8200 Ohutu ujumine III (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8202 Anonüümsus sotsiaalmeedias I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Privaatne ja avalik info
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
8203 Paroolid internetis (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Privaatne ja avalik info
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
8204 Suitsuanduri paigaldamine II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8205 Helkuri kasutamine II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Liiklus
Liiklus
Helkur
Liikluseeskiri
II kooliaste - 4.-6. kl
8207 Vettehüpe (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8208 Veekogude tüüpilised ohud II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8209 Veekogude tüüpilised ohud III (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8210 Prügi sorteerimine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Keskkond
Säästev tarbimine
II kooliaste - 4.-6. kl
8211 Parooli loomine I (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Privaatne ja avalik info
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
8212 Vabatahtlik tegevus (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kodanikuühiskond
Kodanikuühiskonnas osalemine
II kooliaste - 4.-6. kl
8213 Riigipühad ja tähtpäevad (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Kultuuriline identiteet
Traditsioonid
II kooliaste - 4.-6. kl
8215 Veekogude tüüpilised ohud IV (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Veeohutus
II kooliaste - 4.-6. kl