Leiti 887 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 .. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8216 Abi kutsumine ja küsimine (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Liiklus
Tehnoloogia ja innovatsioon
Hädaolukord
Liikluseeskiri
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
8218 Parooli loomine II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Privaatne ja avalik info
Turvalisus internetis
II kooliaste - 4.-6. kl
8220 Telefonide areng (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tehnoloogia ja innovatsioon
Teabekeskkond
Tehnoloogia toimimine ja areng
Info leidmine
II kooliaste - 4.-6. kl
8222 Arvuti areng (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Tehnoloogia ja innovatsioon
Teabekeskkond
Tehnoloogia toimimine ja areng
Info leidmine
II kooliaste - 4.-6. kl
8223 Heliseadmete areng (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Info leidmine
Tehnoloogia toimimine ja areng
II kooliaste - 4.-6. kl
8224 Hingeabi Läbivad teemad
Tervis
Vaimne tervis
II kooliaste - 4.-6. kl
8225 Materjalide tuleohtlikkus II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8226 Materjalide tuleohtlikkus III (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Tuleohutus
II kooliaste - 4.-6. kl
8227 Kahtlane ese II (Tartu Ülikool) Läbivad teemad
Ohutus
Hädaolukord
II kooliaste - 4.-6. kl
8237 Tarbija õigused ja kohustused II Ühiskonnaõpetus
Töö ja tarbimine
Teadlik, säästev tarbimine
II kooliaste - 4.-6. kl
8238 Raha kasutamine ja säästmine. II Ühiskonnaõpetus
Majandus

II kooliaste - 4.-6. kl
8240 Koetüübid Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
8244 Selgroogsete vereringe osad Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus
III kooliaste - 7.-9. kl
8245 Selgroogsete loomade südame tegevus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus
III kooliaste - 7.-9. kl
8246 Suguline ja mittesuguline paljunemine Bioloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
8247 Tootjate ja tarbijate liigitus Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus
III kooliaste - 7.-9. kl
8253 Testi sooritamine (EIS) Kompleksaine
8258 Skeletilihased Bioloogia
Inimene
Luud ja lihased
III kooliaste - 7.-9. kl
8287 Sademete teke Loodusõpetus
Erinevad elukeskkonnad
Õhk
II kooliaste - 4.-6. kl
8311 Keskkonnasõbralik käitumine Loodusõpetus
Eesti loodusvarad ja keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse
II kooliaste - 4.-6. kl