Leiti 887 tingimustele vastavat ülesannet< > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 45
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
2045 Euroopa pinnamoe kaart Geograafia
Kaardiõpetus
Pinnamood
Kaarditundmine
Pinnavormid ja pinnamood
III kooliaste - 7.-9. kl
2046 Spoori moodustumine Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2047 Bakterite hingamine Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2048 Piimhapekäärimine Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2050 Taimtoidulised loomad Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus
III kooliaste - 7.-9. kl
2051 Hingamiselundkonna ehitus Bioloogia
Inimene
Hingamine
III kooliaste - 7.-9. kl
2052 toitumisviisid Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus
III kooliaste - 7.-9. kl
2053 Hingamiselundite ülesanded Bioloogia
Inimene
Hingamine
2056 Eesti pinnamoe kaart Geograafia
2057 Eesti aluspõhja ehitus Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2058 Viirused Bioloogia
Mikroorganismid
Viirused
III kooliaste - 7.-9. kl
2059 Bakterite tähtsus Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2060 Eesti aluspõhi ja maavarad Geograafia
Geoloogia
Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus
III kooliaste - 7.-9. kl
2061 Aluspõhi ja pinnakate Geograafia
Pinnamood
Geoloogia
Pinnavormid ja pinnamood
Kivimid
III kooliaste - 7.-9. kl
2062 Pinnavormid Geograafia
Pinnamood
Pinnamoe muutumine
III kooliaste - 7.-9. kl
2063 Selgroogsete klassid ja nende tunnused Bioloogia
Loomariik
Selgroogsete loomade tunnused
III kooliaste - 7.-9. kl
2064 Algloomad Bioloogia
Mikroorganismid
Algloomad
III kooliaste - 7.-9. kl
2065 Bakterid ja viirused Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl
2066 Sõnajalad Bioloogia
Taimeriik
Taimede hõimkonnad
III kooliaste - 7.-9. kl
2067 Bakterite ja algloomade sarnasused Bioloogia
Mikroorganismid
Bakterid
III kooliaste - 7.-9. kl